گوشت و مرغکمی صبر کنید...

کتف مرغ

15.60 لیر
  • وزن هر بسته: بین 600 تا 1000 گرم

مرغ کامل

8.90 لیر
  • وزن هر بسته: بین 1.5 تا 2 کیلوگرم

دسته‌بندی